Infolinia: 603 711 310

Katalog produktów

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Warunki Gwarancji

 1. Wszystkie produkty oferowane prze firmę Inachos sp z o.o. są fabrycznie nowe, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Inachos sp z o.o. udziela gwarancji na poprawne działanie sprzętu na czas określony w karcie gwarancyjnej sprzętu. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie.
 3. Warunkiem ważności gwarancji na poszczególne produkty typu: Wanna z Hydromasażem, Kabina Masażowo-Parowa, Panel Masażowy, Wanna Spa Ogrodowa jest prawidłowy montaż na koszt nabywcy przez instalatora z uprawnieniami elektrycznymi oraz wodno-kanalizacyjnymi. Adnotacja wraz z pieczęcią instalatora uprawnionego do montażu powinna zostać umieszczona w stosownym miejscu na Karcie Gwarancyjnej.
 4. Warunkiem wykonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie i przedłożenie przedstawicielowi serwisu dokumentu zakupu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (wpisana data sprzedaży, czytelna pieczątka sklepu i podpis).
 5. Karta gwarancyjna jest jedynym dowodem gwarancji. W przypadku jej utraty duplikat nie będzie wydany.
 6. Zauważone wady należy zgłaszać sprzedawcy w terminie 7 dni od ich wystąpienia e-mailem: architekt@italspa.pl, spa@italspa.pl.
 7. Inachos sp z o.o. ma obowiązek dostarczyć Kupującemu na swój koszt część zamienną w terminie do 30 dni roboczych po uprzednim dostarczeniu uszkodzonego elementu do siedziby sprzedawcy.
 8. Nabywca traci gwarancję w przypadku gdy mają miejsce:
  • Uszkodzenia mechaniczne zawinione przez instalatora lub użytkownika.
  • Wady wynikłe z tytułu montażu niezgodnego z instrukcją i sztuką budowlaną.
  • Uszkodzenia wynikłe z powodu samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, a także montażu na wyrobie innych urządzeń dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie.
  • Uszkodzenia wynikłe w wskutek konserwacji w sposób sprzeczny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
  • Części podlegające naturalnemu zużywaniu (elementów eksploatacyjnych takich jak osłona z drewna, elementy z drewna, żarówki , uszczelki, części mechaniczne itp.).
  • Kabiny i wanny będące przedmiotem wystaw reklamowych.
  • Uszkodzenia powstałe z powodu przepięć lub spadku napięcia w sieci elektrycznej.
  • Samodzielne obudowywania wanny osłonami innymi niż dostarczone z towarem(kafle, wpuszczanie wanny w podłogę)