Infolinia: 603 711 310

Katalog produktów

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.italspa.pl jest firma Inachos sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 1, o numerze NIP 5252541732, REGON 146381948.
 2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Inachos sp z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy www.italspa.pl, jak również pocztą elektroniczną na adres spa@italspa.pl, architekt@italspa.pl bądź telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: 32 60 804 32, 603 711 310 oraz 512 480 402
 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią od momentu złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (stroną www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez dział handlowy (telefonicznie lub e-mailem).
 8. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę działu handlowego do realizacji. W tym celu istnieje konieczność pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy kupna-sprzedaży, które dostarczone być może drogą internetową. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet.
 9. Zespół serwisu internetowego www.italspa.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta lub dystrybutora. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu kontaktowego, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Inachos sp z o.o. może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione bądź niemożliwe, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, dział handlowy dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).
 3. W uzasadnionych przypadkach Inachos sp z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 4. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na jego dostarczenie do Klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
 5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem indywidualnie.
 6. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DHL (bez ograniczeń) lub za pośrednictwem RABEN (tylko dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy, które ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.
 7. Dowód zakupu (paragon lub oryginał faktury VAT) wraz z Kartą Gwarancyjną, Instrukcją Montażu i Instrukcją Obsługi jest wysyłany oddzielnie listem Poleconym na wskazany adres.
 8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy VW BANK Direct 04 2130 0004 2001 0645 1082 0001. Towar zostaje wysłany po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • Pobranie za towar - Kwota za transport + 1% prowizji z kwoty pobrania jest formą przedpłaty - zaliczki za sprzęt i jest wpłacane przez Zamawiającego przelewem na konto firmowe, pozostałą sumę Zamawiający płaci u kuriera (maksymalnie do 5000 PLN).
  • Gotówką, jeśli odbiór towaru następuje osobiście z magazynu w Katowicach (dzielnica Szopienice) bądź w siedzibie firmy.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych witryny www.italspa.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Inachos sp z o.o. oraz zamawiającego Klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Inachos sp z o.o. a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 4. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby sprzedawcy.